תפילות:

שחרית- 6:00, 8:00

מנחה- 19:20

ערבית- 20:05, 21:15