הסכם התקשרות בין קדם התיישבות ויעוץ בע"מ ח.פ 515562536 לבין:
פירוט שירותים ומחירים:
שלב א פגישה בפועל 500 ש״ח
שלב ב בקשה לרכישה או הצעת רכישה 2,000 ש״ח
שלב ג הסכם מחייב מול יזם 2,500 ש״ח
סה"כ 5,000 ש״ח
תנאי תשלום:
  • שוטף+30 מיום הוצאת החשבונית.
  • המחירים לא כוללים מע"מ.
  • מחירי הרצה עד 31/12/2021
  • היזם מתחייב להיפגש עם משפחה שהופנתה או מי מטעמו בתוך14 ימי עסקים לכל הפחות.
  • היזם יעדכן את המתיישבים בכל התפתחות מול משפחה שהופנתה על ידי המתיישבים בפלאפון/ דוא"ל
  • 058-7217070 | office@hamityashvim.co.il | www.hamityashvim.co.i