סגולה למציאת אבידה

ברכה למציאת אבידה

 

קורה שמאבדים את הארנק? את הכרטיס אשראי? אז ישנה ברכה למציאת אבידה שבדרך כלל עוזרת רבות- נהגו לתת צדקה ולומר 3 פעמים:

ניתן לתרום צדקה דרך ארגון מקימי

 אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם מן הכא ויפקח אלהים את עיניה ותלך ותמלא את החמת הדא אמרת מחוסרת אמנה היתה: