תפילה למציאת אבידה

נהגו לתת צדקה ולומר 3 פעמים:

 אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם מן הכא ויפקח אלהים את עיניה ותלך ותמלא את החמת הדא אמרת מחוסרת אמנה היתה:

כתיבת תגובה

סגירת תפריט