סגולה למציאת אבידה

קורה שמאבדים את הארנק? את הכרטיס אשראי? אז ישנה ברכה למציאת אבידה שבדרך כלל עוזרת רבות-

נהגו לתת צדקה ולומר 3 פעמים: 

 אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם מן הכא ויפקח אלהים את עיניה ותלך ותמלא את החמת הדא אמרת מחוסרת אמנה היתה: