קישור טופס אלמנטור למערכת דיוור סמוב

1. נשתמש באלמנטור פרו ליצור טופס (From) 3. נפתח שדות חדשים , שם פרטי- firstname, שם משפחה- lastname, אימייל- email 2. נכנסים לסמוב, נלחץ על רשימות > הוסף רשימה/ רשימות נעתיק את הקוד מס"ד הרלוונטי