כתוב את הכותרת כאן

כולנו מחכים לנס, לפעמים כל החיים.
כולנו מאמינים שיש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לראות את הנס הזה.

גם האנשים שהשתתפו איתנו בבניית בית הרשב"י,  היו שם - חיכו לישועה.

ולא היה להם מושג שהיא תגיע כל כך מהר!
עוד הרבה לפני שבניית הבית הושלמה.

הנה חלק מהסיפורים שלהם.

תפילה היא תפילה וישועה היא ישועה, זה נכון אבל בבית הרשב"י הנסים עובדים קצת אחרת.

הבית הזה, שנבנה על יסודות ובסודות הקבלה, נועד להביא לכל אחד את הישועה שלו. כי לכל חדר, חלק ואולם בבית הזה, יש את הכוח לפעול ישועה בעניין אחר!

וזו ההזדמנות האחרונה שלך לבחור באיזה חדר לקחת חלק, ואיזה נס לבקש לעצמך.
הרשימה המלאה בפנים

"הבניין של רשב"י הוא המקור לכל הישועות, וכל מי ששותף בו יזכה לנס וישועה
בכל מה שהוא צריך!"

לא אנחנו כתבנו את זה, אלא רבי אליהו
בקשי דורון.

ועוד מקובלים וגדולי הדור הבטיחו, לכל מי שייקח חלק בבניית בית הרשב"י,

נסים, רחמים וישועות.

באותו ל"ג בעומר התכנסו ובאו תלמידיו הקדושים של רבי שמעון בר יוחאי, ועמדו סביב מיטתו

כשהוא מגלה להם סודות ורזים נוספים מספר הזוהר שכתב בשנים בהן התחבא במערה.


וכך אמר רבי שמעון – "בחיבורי זה (הזוהר) יצאו ישראל מן הגלות"

וציווה את תלמידיו שהיו שם להתמיד בלימוד הזוהר עד שתגיע הגאולה.


במשך מאות שנים היה שמור הלימוד בספר הזוהר לחכמים ומקובלים בלבד,

עד שלפני 400 שנה קם האר"י הקדוש, תלמידו המובהק של רשב"י, ואמר "מצווה לגלות זו החוכמה"

ומאז נפוץ ספר הזוהר לחכמים רבים שגילו בו מעיין של קדושה וטהרה.


כל ימיו חלם האר"י להקים בית לרשב"י ולתורתו.

בית שיוקדש כולו ללימוד הזוהר ולהבאת ישועות לעם ישראל, בכל יום, כל היום.

אבל כדי לבנות בית שכזה נדרשו הכנות ומאמצים מיוחדים-

הבניה צריכה להיעשות על פי סודות הקבלה,

את יסודות הבניין צריכים ליצוק רק בקדושה ובטהרה

ולכל חדר, קיר ואבן כוונות וייחודים משלהם.


במשך השנים נעשו נסיונות רבים לבנות את בית הרשב"י

ולהתחיל מחדש את מסורת לימוד הזוהר הקדוש, אך כל הנסיונות כשלו.


אבל אנחנו זכינו!!!

עמותת אור הרשב"י, מחוזקת על ידי גדולי הדור,

על ידי חכמים ומקובלים שנרתמו למלאכת הקודש,

ועל ידי אלפי תורמים ושותפים למטרה-

זכינו להקים סוף סוף את בית הרשב"י!!!


והנה הוא עומד על תילו, בקדושה ובטהרה,

כמעט מוכן לקבל אליו את התפילות והבקשות ולהשפיע שפע של ישועות.


את בניית בית הרשב"י, עד לשלב הזה, הקפידו המקובלים ללוות בעצמם ולהיות שותפים בכל שלב!


במעמד הנחת אבן הפינה הגיעו למירון כל גדולי המקובלים ויצקו את היסודות.

והם חזרו ליציקת הגגות, שערי ההיכלות, כיפת הבניין ושאר עודי התווך שלו.


וכך נבנה בית הרשב"י, תוך ייחודים נוראים וכוונות עמוקות,

כשכל שלב מלווה  בקדושה, בתפילות ובטהרה כדי שחס וחלילה לא יצא נזק מתחת ידינו.


אבל רק בהמשך הבניה גילו לנו המקובלים את הסוד הגדול מכולם!

לא לחינם התבקשנו לייחד חדרים ולבנות היכלות מסויימים בתוך בית הרשב"י.

כי הוא לא נועד רק ללימוד הזוהר שיביא את הגאולה.

הוא נועד גם להבאת ישועות וניסים כבר עכשיו!!!

ולזה שותפים כל קיר ואבן בו!


כי, על פי המקובלים המלווים את המסע הזה,

כל חדר וחדר בבית הרשב"י

מסוגל לישועה אחרת ומיוחדת!!!

לכל חלק בבית הקדוש הזה יש את הכוח לפעול עבורנו, ועבורכם, בתחום נוסף בו אנחנו זקוקים לנס.


  • היכל האידרא – ההיכל המרכזי של בית הרשב"י המוקדש כולו ללימוד של תורת הזוהר הקדוש, 24 שעות ביממה, ללא הפסקה.

סגולתו הייחודית של ההיכל הזה היא בזכות הלימוד שידוע שכוחו הוא

ביטול עין רעה וקטרוגים ממעוכבי זיווג,

והוא מסוגל להושיע כל רווק ורווקה בישראל.


מקווה הטהרה – שיפתח עבור כל יהודי המגיע לקבר הרשב"י ורוצה להיטהר.

צדיקים כתבו כי כוח הטבילות במקווה הוא החזק ביותר

לרפא חולים הסובלים מייסורים

ולפתיחת שערי רחמים עבור אלו המייחלים לפרי בטן.

וזהו בדיוק כוחו של המקווה הזה.


חדר הדלקת הנר – בו יבער לנצח נר לזכרו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ונר לזכר בנו רבי אלעזר.

בחדר זה יוזמן כל אדם להדליק נר נוסף לעילוי נשמת הצדיקים.

נאמר במשלי: "נר ה נשמת אדם חופש כל חדרי בטן" ומסבירים-

כשמדליקים נר לצדיק, יש לו נחת רוח והוא משיב למדליק הנר טובה,

ובודק בחדרי בטנו את הקשיים וההתמודדויות ומבקש עבורו רחמים וישועות.

והמהדרין שידליקו נר בשמן זית יזכו לסגולה הידועה שלו – נחת מהצאצאים ופתיחת המזל.

חדר המשיח – שיחכה כבר מעכשיו, בפאר והדר, לבוא משיח צדקנו.

יש עניין גדול שכל אחד יכין את עצמו כבר עכשיו לבוא המשיח ויחכה לו בכל רגע

ובזכות זה יעורר עליו רחמים בשמים ויזכה לגאולה פרטית מצרותיו ולאריכות ימים.


היכל הכנסת האורחים והמטבח – יציעו במשך כל השנה סעודות והכנסת אורחים לכל העולים לקבר הרשב"י.

במטבח יבשלו גם את סעודות הישועה וכבר נאמר "סעדני ואיוושע"

הסגולה בעריכת סעודה לעם ישראל מסוגלת לישועות עצומות.

וגם הכנסת האורחים עצמה נזקפת לזכות כל המסייעים ומשפיעה עליהם שפע של מזל.

היכל הישיבה-שיוקדש לתפילות, לימוד וקריאת תהילים,

קיר ארון הקודש הממוקם בצד מזרח שלו, מכוון כנגד בית המקדש ומחכה לקבל כל תפילה ובקשה.


בסייעתא דשמייא אנחנו נמצאים היום בשלב הסיום של בניית בית הרשב"י,

על כל הייחודים, הכוונות, הסגולות והנפלאות הטמונים בו

ואנחנו מזמינים כל אחד ואחד מכם, בני משפחה יקרים,

לתפוס בשתי ידיים את ההזדמנות האחרונה,

לקחת חלק בבנייה, להנציח את שמכם בתוך הבניין לדורי דורות

ולזכות, יחד עם עוד אלפי השותפים שלנו, לישועה פרטית ולניסים גדולים!

 

כל מה שצריך לעשות הוא להשאיר כאן פרטים

ואנחנו נקשר ביניכם לבין אחד המקובלים המלווים את הבניה

כדי שיסייע לכם לבחור את החדר בו תרצו לקחת חלק,

ולמשוך דרכו את הישועה שלכם.

כולנו מחכים לנס, לפעמים כל החיים.

כולנו מאמינים שיש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לראות את הנס הזה.

גם האנשים שהשתתפו איתנו בבניית בית הרשב"י, היו שם- חיכו לישועה.

ולא היה להם מושג שהיא תגיע כל כך מהר!

עוד הרבה לפני שבניית הבית הושלמה.

הנה חלק מהסיפורים שלהם.

תפילה היא תפילה וישועה היא ישועה, זה נכון

אבל בבית הרשב"י הניסים עובדים קצת אחרת.

הבית הזה, שנבנה על יסודות ובסודות הקבלה, נועד להביא לכל אחד את הישועה שלו.

כי לכל חדר, חלק ואולם בבית הזה, יש את הכוח לפעול ישועה בעניין אחר!

וזו ההזדמנות האחרונה שלך לבחור באיזה חדר לקחת חלק, ואיזה נס לבקש לעצמך.

הרשימה המלאה בפנים

תפילה היא תפילה וישועה היא ישועה, זה נכון

אבל בבית הרשב"י הניסים עובדים קצת אחרת.

הבית הזה, שנבנה על יסודות ובסודות הקבלה, נועד להביא לכל אחד את הישועה שלו.

כי לכל חדר, חלק ואולם בבית הזה, יש את הכוח לפעול ישועה בעניין אחר!

וזו ההזדמנות האחרונה שלך לבחור באיזה חדר לקחת חלק, ואיזה נס לבקש לעצמך.

הרשימה המלאה בפנים

הנה מה שהם כתבו לנו:

כמה תפילות כבר שפכת? כמה פעמים ביקשת? והישועה עדיין לא הגיעה.

עכשיו נפתחת הזדמנות נדירה לבני משפחת אור הרשב"י.

כל אחד מאיתנו מקבל את הזכות לבחור לעצמו אות בספר הזוהר של הרשב"י

שנכתב ממש עכשיו בידי קבוצת מקובלים, בקדושה ובטהרה. הכוחות, הישועות והזכויות של הספר הזה מופיעים בכל הספרים הקדושים.

ולכל אות יש כוח להביא ישועה אישית בשבילך!

אין מילים שיכולות לתאר לך את ההתרגשות העצומה שלנו, כי היום הזה, שכולנו, וכל גדולי עולם, חיכינו לו שנים רבות- מגיע!

היום בו יעמוד על תילו בית הרשב"י - בית שמסוגל לישועות שלא נראו כמוהן!

ועכשיו, אחרי שהנחנו כל אבן במקומה - לפי הוראות המקובלים והצדיקים - הוא כמעט מוכן!

רוצים לראות? הנה תמונות שצילמנו בשטח

(אנחנו חוזרים לכל פנייה)