כל הפרטים על צוואתו האחרונה של רבי שמעון בר יוחאי, ואיך היא יכולה לעזור לך...

זה קרה בליל ל"ג בעומר... רשב"י הקדוש יושב ופניו הקדושות בוערות כמו אש להבה... ואז קורה דבר נורא הוד... רבי שמעון בר יוחאי מסמן לכולם להתקרב סביבו...

ורבי שמעון מוסר להם את הצוואה הקדושה שלו שתלווה אותם ואת עם ישראל לאורך הדורות

"בני אהובי... אני משאיר לכם חיבור קדוש (ספר הזוהר) ועל ידו יצאו ישראל מן הגלות"

וציווה את תלמידיו שהיו שם להתמיד בלימוד הזוהר עד שתגיע הגאולה. גאולה כללית וגאולה פרטית, לכל צער ובעיה של כל אחד ואחת מישראל...

תיקון המקובלים במערת האידרא הקדושה

באותו ל"ג בעומר התכנסו ובאו תלמידיו הקדושים של רבי שמעון בר יוחאי, ועמדו סביב מיטתו
כשהוא מגלה להם סודות ורזים נוספים מספר הזוהר שכתב בשנים בהן התחבא במערה.

וכך אמר רבי שמעון – "בחיבורי זה (הזוהר) יצאו ישראל מן הגלות"
וציווה את תלמידיו שהיו שם להתמיד בלימוד הזוהר עד שתגיע הגאולה.ואכן מאות שנים מסרו המקובלים הקדושים את סוד הזוהר מאב לבן ומרב לתלמיד מדור לדור...
ואז עלה רבינו האר"י הקדוש והודיע ברבים "מצווה לגלות זו החוכמה"
ואז זכה עם ישראל... ומעיין חוכמה וטהרה ירד לעולם בזכות האר"י הקדוש

כל ימיו חלם האר"י להקים בית לרשב"י ולתורתו.
בית שיוקדש כולו ללימוד הזוהר ולהבאת ישועות לעם ישראל, בכל יום, כל היום.
אבל כדי לבנות בית שכזה נדרשו הכנות ומאמצים מיוחדים-
הבניה צריכה להיעשות על פי סודות הקבלה,
את יסודות הבניין צריכים ליצוק רק בקדושה ובטהרה
ולכל חדר, קיר ואבן כוונות וייחודים משלהם.

שלד בנין בית הרשב"י המיועד ללימוד הזוהר הקדוש

הבנין היחיד בעולם הנבנה בסודות הקבלה הקדושים
ישיבת המקובלים אור הרשב"י, מחוזקת על ידי גדולי הדור,
על ידי מקובלי הישבה שנרתמו למלאכת הקודש,
ועל ידי אלפי שותפים
זכינו להקים סוף סוף את בית הרשב"י!!!

הדמיית בנין בית הרשב"י הקדוש במירון

את בניית בית הרשב"י, עד לשלב הזה, הקפידו המקובלים ללוות בעצמם ולהיות שותפים בכל שלב!
במעמד הנחת אבן הפינה הגיעו למירון כל גדולי המקובלים ויצקו את היסודות.
והם חזרו ליציקת הגגות, שערי ההיכלות, כיפת הבניין ושאר עמודי התווך שלו.

וכך נבנה בית הרשב"י, תוך ייחודים נוראים וכוונות עמוקות,
כשכל שלב מלווה בקדושה, בתפילות ובטהרה כדי ששפע הישועה יגיע בזכות הבניין הקדוש

את בניית בית הרשב"י, עד לשלב הזה, הקפידו המקובלים ללוות בעצמם ולהיות שותפים בכל שלב!
במעמד הנחת אבן הפינה הגיעו למירון כל גדולי המקובלים ויצקו את היסודות.
והם חזרו ליציקת הגגות, שערי ההיכלות, כיפת הבניין ושאר עמודי התווך שלו.

וכך נבנה בית הרשב"י, תוך ייחודים נוראים וכוונות עמוקות,
כשכל שלב מלווה בקדושה, בתפילות ובטהרה כדי ששפע הישועה יגיע בזכות הבניין הקדוש

גדולי וצדיקי הדור בהנחת אבן הפינה

מרן הרב בקשי דורון בהנחת אבן הפינה
אבל רק בהמשך הבניה גילו לנו המקובלים את הסוד הגדול מכולם!
לא לחינם התבקשנו לייחד חדרים ולבנות היכלות מסויימים בתוך בית הרשב"י.
כי הוא לא נועד רק ללימוד הזוהר שיביא את הגאולה.
הוא נועד גם להבאת ישועות וניסים כבר עכשיו!!!
ולזה שותפים כל קיר ואבן בו!

כי, על פי המקובלים המלווים את המסע הזה,
כל חדר וחדר בבית הרשב"י
מסוגל לישועה אחרת ומיוחדת!!!
לכל חלק בבית הקדוש הזה יש את הכוח לפעול עבורנו, ועבורכם, בתחום נוסף בו אנחנו זקוקים לנס.

היכל האידרא הקדוש – מסוגל ביטול עין רעה וקטרוגים ולאושר ושמחה אמיתית בחיים

היכל האידרא – ההיכל המרכזי של בית הרשב"י המוקדש כולו ללימוד של תורת הזוהר הקדוש, 24 שעות ביממה, ללא הפסקה.
סגולתו הייחודית של ההיכל הזה היא בזכות הלימוד שידוע שכוחו הוא
לביטול עין רעה וקטרוגים ולאושר ושמחה אמיתית בחיים והוא מסוגל להושיע כל רווק ורווקה בישראל.

מקווה הטהרה – מסוגל לרפואה ולפרי בטן

מקווה הטהרה – שיפתח עבור כל יהודי המגיע לקבר הרשב"י ורוצה להיטהר.
צדיקים כתבו כי כוח הטבילות במקווה הוא החזק ביותר
לרפא חולים הסובלים מייסורים
ולפתיחת שערי רחמים עבור אלו המייחלים לפרי בטן.
וזהו בדיוק כוחו של המקווה הזה.

היכל הדלקת הנר – מסוגל לע"נ ולנחת מהילדים ופתיחת המזל

היכל הדלקת הנר – מסוגל לע"נ ולנחת מהילדים ופתיחת המזל
- חדר המשיח – שיחכה כבר מעכשיו, בפאר והדר, לבוא משיח צדקנו.
יש עניין גדול שכל אחד יכין את עצמו כבר עכשיו לבוא המשיח ויחכה לו בכל רגע
ובזכות זה יעורר עליו רחמים בשמים ויזכה לגאולה פרטית מצרותיו ולאריכות ימים.

היכל חדר המשיח – מסוגל לאריכות ימים ולראות פני משיח בקרוב

היכל חדר המשיח – מסוגל לאריכות ימים ולראות פני משיח בקרוב
- היכל הכנסת האורחים והמטבח – יציעו במשך כל השנה סעודות והכנסת אורחים לכל העולים לקבר הרשב"י.
במטבח יבשלו גם את סעודות הישועה וכבר נאמר "סעדני ואיוושע" –
הסגולה בעריכת סעודה לעם ישראל מסוגלת לישועות עצומות.
וגם הכנסת האורחים עצמה נזקפת לזכות כל המסייעים ומשפיעה עליהם שפע של מזל.

היכל הכנסת אורחים

היכל הכנסת האורחים והמטבח – יציעו במשך כל השנה סעודות והכנסת אורחים לכל העולים לקבר הרשב"י.
במטבח יבשלו גם את סעודות הישועה וכבר נאמר "סעדני ואיוושע" –
הסגולה בעריכת סעודה לעם ישראל מסוגלת לישועות עצומות.
וגם הכנסת האורחים עצמה נזקפת לזכות כל המסייעים ומשפיעה עליהם שפע של מזל.

היכל הקודש של הישיבה – מסוגל לפתיחת המזל ולקבלת כל בקשה וישועה

היכל הישיבה-שיוקדש לתפילות, לימוד וקריאת תהילים,
קיר ארון הקודש הממוקם בצד מזרח שלו, מכוון כנגד בית המקדש כאן יעלו לרצון כל תפילה ובקשה.

ב"ה אנחנו נמצאים היום בשלב הסיום של בניית בית הרשב"י, על כל הייחודים, הכוונות, הסגולות והנפלאות הטמונים בו ואנחנו מזמינים כל אחד ואחד מכם, בני משפחה יקרים, לתפוס בשתי ידיים את ההזדמנות האחרונה, לקחת חלק בבנייה, להנציח את שמכם בתוך הבניין לדורי דורות ולזכות, יחד עם עוד אלפי השותפים שלנו, לישועה פרטית ולניסים גדולים! כל מה שצריך לעשות הוא להשאיר כאן פרטים ואנחנו נקשר ביניכם לבין אחד המקובלים המלווים את הבניה כדי שיסייע לכם לבחור את החדר בו תרצו לקחת חלק, ולמשוך דרכו את הישועה שלכם.

בונים את הבית של הרשב"י הקדוש וזוכים לישועה עוד השנה!

למסירת שמות ובקשות מלאו את הפרטים

(אנחנו חוזרים לכל פנייה)