מדריך התממשקות טופס אלמנטור עם סמוב

1. נפתח טופס 'form' של אלמנטור.

2. נגדיר בשדות בתווית firstname 

ובשם פנימי מה שנרצה, כמו כן בid נמלא גם firstname, 

אותו דבר בlastname וב cellphone