ההבטחה שתשנה לך את החיים!

כתוב את הכותרת כאן

ויזעקו זעקה גדולה ומרה...
צדיקי הדור עוזבים הכל ויוצאים מגידרם... למען המטרה הקדושה...
קיום הצוואה!
עד מתי נראה את בית הרשב"י שומם???
הישועה והגאולה של עם ישראל תלויה בבניין הקדוש!
וצדיקי הדור יודעים את זה... והם ממתינים יחד עם כל עם ישראל... ובוכים על המצב הזה... שאנחנו לא מצליחים לגמור את בית הרשב"י הקדוש...
צפו בזעקה שמרטיטה את העולם מתחילתו ועד סופו!!!
גדולי הדור לא דואגים לעצמם! הם דואגים לטובת עם ישראל
חובה עלינו לתת יד למען בית הרשב"י הקדוש
כי בדא יפקון מן גלותא ברחמי (כי בזכות לימוד הזוהר ייצאו בני ישראל מהגלות שלהם ברחמים)
הזכות והחובה שלנו לתת יד למען רשב"י הקדוש
ותחזינה עינינו... והראינו בבניינו ושמחנו בתיקונו... במהרה אמן ואמן!

בונים את הבית של הרשב"י הקדוש וזוכים לישועה עוד השנה!

למסירת שמות ובקשות מלאו את הפרטים

(אנחנו חוזרים לכל פנייה)