RABBIS

"הבניין של רשב"י הוא המקור לכל הישועות, וכל מי ששותף בו 

יזכה לנס וישועה בכל מה שהוא צריך!"

לא אנחנו כתבנו את זה, אלא רבי אליהו בקשי דורון.

ועוד מקובלים וגדולי הדור הבטיחו, לכל מי שיקח חלק בבניית בית הרשב"י,

ניסים, רחמים וישועות. 

הנה מה שהם כתבו לנו:

רוצה להיות שותף בבניין של רשב"י הקדוש? השאר פרטים ונחזור אליך