ברוכים הנכנסים לאתר של

תיק עבודות -

New title
function users_months_dropdown() { ?> January February March April May June July August September October November December <?php submit_button( __( 'Filter Date' ), 'secondary', 'filter_date_action', false ); } add_action( 'restrict_manage_users', 'users_months_dropdown' );
New title
your <?php $blogusers = get_users(); foreach ( $blogusers as $user ) { echo ' user : ' . esc_html( $user->user_nicename ) . ' email: ' . esc_html($user->user_email) . ''; } ?> ....
[birthdays_slide]

יצאנו לשיפוצים אבל תמיד ניתן ליצור איתנו קשר...

סגירת תפריט